• Zabiegi fizykoterapeutyczne

  Zabiegi fizykoterapeutyczne   W zakres usprawniania wchodzi także gimnastyka korekcyjna, mająca na celu poprawę, lub wyrównanie odchyleń od prawidłowej postawy. Gry sportowe, często Zabiegi fizykoterapeutyczne w usprawnianiu narządu ruchu mają znaczenie wielokierunkowe. Mają one za zadanie złagodzić bolesność stawów, zwiększyć ukrwienie, przyspieszyć procesy resorpcji, rozpulchnić tkanki bliznowate, i na tej drodze ułatwić zwiększenie zakresu i…

  Continue Reading ...
 • ZABURZENIA CIŚNIENIA

  ZABURZENIA CIŚNIENIA KRWI Prawidłowe ciśnienie krwi wynosi średnio 120/90 mm Hg i zależy od objętości minutowej serca, od szerokości i elastyczności naczyń oraz od objętości i lepkości krwi krążącej. Ciśnienie krwi jest regulowane na drodze odruchowej. Na straży całości ciśnienia stoi ośrodek naczynioruchowy oraz ośrodki czynności serca. W układzie naczyniowym znajdują się czuciowe zakończenia nerwowe…

  Continue Reading ...
 • Zaburzenia ciśnienia krwi

  Zaburzenia ciśnienia krwi   Poza tym ośrodek naczynioruchowy i nerwu błędnego jest wrażliwy również na bezpośrednie działanie bodźców humoral- nych – zakwaszenie krwi pobudza te ośrodki, uzasadowienie hamuje. Na stan i wrażliwość ośrodka naczynioruchowego wpływają również impulsy płynące do niego z kory mózgowej. Poza oddychaniem nie ma innych czynności wegetatywnych tak ściśle związanych z korą…

  Continue Reading ...
 • Zaburzenia czucia

  Zaburzenia czucia   Zaburzenia czucia dotyczą określonych pól zaopatrywanych przez poszczególne dermatomy. Gdyby można było wykreślić pola poszczególnych dermatomów i gdyby były one stałe, wówczas na podstawie zaburzeń czucia można by określić poziom uszkodzenia krążka. Niestety, jest to sprawa niewykonalna. Do tej pory poczyniono wiele prób sporządzenia takich kart, które niewiele jednak dały, gdyż karty…

  Continue Reading ...
 • Zaburzenia czucia w kręgosłupie

  Zaburzenia czucia w kręgosłupie   L4 L5 (tyłowy- pchnięcie centralne) mogą być różno-rodne i umiejsco-wione w okolicy lędźwiowo-krzy-żowej ud, podudzi i stóp oraz w okolicy krocza różnorodne (zarówno w obrębie ud, podudzi, jak i stóp) może występować nie- trzymanie moczu i kału mogą być rozlegle osłabienie odruchów skokowych w liniach osiowych. Dotyczy to zwłaszcza korzeni…

  Continue Reading ...
 • Zaburzenia czucia w uszkodzonym korzeniu

  Zaburzenia czucia w uszkodzonym korzeniu   W celu określenia poziomu uszkodzenia korzenia konieczna jest znajomość działania mięśni kończyny dolnej, np. m. biodrowo-lędźwiowy zginający staw biodrowy, zaopatrywany jest przez L2-L3, m. obszerny pośredni – prostujący staw kolanowy, jest unerwiony z poziomu L3~L4. Osłabienie i zaniki mięśniowe są późnym objawem choroby, przy czym do zaniku mięśni dochodzi…

  Continue Reading ...